Archive for juli, 2011

Fokus på användarna

Det här är mitt drömjobb, mitt intresse för intranät började redan 1998 i början på min dator/internet-karriär.
Jag började 1998 att läsa Intranätutveckling då handlade det mest om programmering och serveradministration inte så mycket om själva användarna. Efter den utbildningen har mitt intresse växt och jag har inriktat mig på användarna, för mig är det väldigt viktigt att ha användarna i fokus oavsätt tjänst eller site.  För att bli ännu bättre på att skapa siter för användarna har jag även läst en IT-pedagog utbildning samt Multimedia Pedagogik och Teknik på universitet.

Många talar om att man ska göra siter användarvänliga det håller jag fullständigt med om att man ska, men bara för att man gör siten användarvänlig betyder den inte att siten är användbar.

Med användaren i fokus, tänker jag även på att det är mina användare som ska utföra och använda intranätet så dom får ut så mycket nytta som möjligt av vårt intranät. När det gäller den pedagogiska biten handlar det om iaf för mig, att det är användaren som är skapare och utvecklare av tekniken och således mina kollegor som jag måste lyssna på och studera för att detta ska fungera. För det är ändå dom som i slutändan som ska ha intranätet som sitt arbetsredskap och då är det inte jag och ledningen som kan bestämma hur det ska se ut och utvecklas. Jag kommer även att titta på hur medarbetarna på Proact agerar i de olika digitala miljöer vi använder oss av, så vi kan anpassa informationen och verktygen så att man kan öka effektiviteten i vardagen.

Många talar om att anpassa intranätet till företagens behov, det är ju bra men jag vill att vi ska anpassa intranätet på Proact efter mina medarbetares behov. Mitt uppdrag är att utbilda, underhålla och utveckla intranätet My Proact så mina kollegor blir nöjda.

I början är det väldigt mycket arbete bakom kulisserna för att få till det snyggt och funktionellt, men när det är klart så hoppas jag att vi kommer ha ett bra intranät som lever och utvecklas av och med användarna.

I maj hade jag äran att bli intervjuad i DN och fick ett fint uppslag i tidningen läs gärna den artikeln, det berättar mer om vad jag gör och hur vi jobbar  http://www.dn.se/ekonomi/jobb/fikabordssnacket-flyttar-in-i-datorn